Thị trường nhà đất Lâm Đồng cuối năm: Lượng giao dịch giảm, giá trị tăng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa cùng cấp thông tin, dữ liệu về lượng giao dịch và giá giao dịch các loại hình bất động sản qua công chức trên địa bàn tỉnh trong quý IV/2023. Dữ liệu này được tổng hợp từ 46/46 tổ chức hành nghề công chức đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Lâm Đồng. 

Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 4.140 giao dịch đất nền, với tổng giá trị 4.742 tỷ đồng. 

Trong đó, ba địa phương có lượng giao dịch đất nền cao trong quý qua là huyện Bảo Lâm (797 giao dịch); huyện Lâm Hà (753 giao dịch) và huyện Đức Trọng (738 giao dịch). 

Tiếp đó là huyện Di Linh (429 giao dịch); TP. Bảo Lộc (375 giao dịch); TP. Đà Lạt (273 giao dịch); huyện Đơn Dương (232 giao dịch)…

W-da-lat-70-2.jpg
So với quý trước, lượng giao dịch đất nền của tỉnh Lâm Đồng giảm. (Ảnh: Hoàng Giám)

Dù không đứng đầu về lượng giao dịch trong quý IV/2023 nhưng giá trị giao dịch tại TP. Đà Lạt cao nhất tỉnh, đạt 1.953 tỷ đồng. 

So với quý III/2023, mặc dù lượng giao dịch đất nền của tỉnh Lâm Đồng trong quý IV thấp hơn 790 giao dịch nhưng tổng giá trị giao dịch lại tăng 592 tỷ đồng. 

Về nhà ở riêng lẻ, quý IV/2023, cả tỉnh Lâm Đồng có 288 giao dịch, với tổng giá trị 1.537 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu tập trung tại TP. Đà Lạt (137 giao dịch); huyện Đức Trọng (108 giao dịch) và TP. Bảo Lộc (40 giao dịch). 

Giá giao dịch trung bình nhà riêng lẻ tại TP. Đà Lạt là 10,1 tỷ đồng/căn, trong khi đó giá nhà trung bình tại huyện Đức Trọng chỉ 936 triệu đồng/căn. 

So với quý trước, lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ tại Lâm Đồng trong quý IV/2023 giảm 89 giao dịch, nhưng tổng giá trị giao dịch lại tăng 420 tỷ đồng. 

Đối với loại hình căn hộ chung cư, trong quý vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 10 giao dịch, tất cả tập trung tại TP. Đà Lạt. Tổng giá trị giao dịch đạt 12,7 tỷ đồng, trung bình 1,27 tỷ đồng/căn. 

So với quý III/2023, lượng giao dịch căn hộ trong quý này tăng 3 giao dịch, giá trị giao dịch tăng gần 9 tỷ đồng.