Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ Đột phá trong Quản trị Tài sản công”

Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ Đột phá trong Quản trị Tài sản công”
Sáng ngày 27/4/2021, trong khuôn khổ chương trình “Công nghệ Đột phá cho Quản trị tài sản công” (DT4PAG), Ngân hàng Thế...