Đề xuất mới nhất quy định về sổ đỏ: Có mã QR, hết cửa làm giả

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính (gọi tắt là giấy chứng nhận).

Theo dự thảo, giấy chứng nhận do Bộ TN-MT phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Điểm đáng chú ý trên giấy chứng nhận mới là có mã QR code và chỉ còn 2 trang thay vì 4 trang như hiện nay.

Cụ thể, mã QR code sẽ được in ở trên cùng, góc phải trang một.

Điều 17 dự thảo quy định, mã QR của giấy chứng nhận do cơ quan cấp giấy chứng nhận in, để các đối tượng có liên quan tra cứu thông tin được in trên giấy chứng nhận và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm chống làm giả giấy chứng nhận.

so do vietnamnet.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ còn 2 trang, có mã QR code. Ảnh: Bộ TNMT

Bên cạnh đề xuất in thêm QR code, giấy chứng nhận cũng được Bộ TN-MT đề xuất sửa đổi một số nội dung. 

Theo đó, mẫu giấy chứng nhận mới còn 2 trang thay vì 4 trang như trước. 

Trước đây, đa phần thông tin trong giấy chứng nhận nằm ở trang hai và ba thì theo đề xuất sẽ được chuyển ra trang một.

Quốc huy được thu nhỏ đặt ở góc trái trang một, thay vì chính giữa như hiện tại. 

Phần thông tin thửa đất gồm thửa đất số, loại đất, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng, địa chỉ trước đây ở trang hai thì nay đưa ra trang một. 

Tương tự, thông tin tài sản gắn liền với đất, ghi chú, sơ đồ thửa đất, chứng nhận của cấp có thẩm quyền cũng được đưa ra trang một.

Trong bảng biểu thông tin tài sản gắn liền với đất cũng có thêm các nội dung kê khai như: Tên tài sản/hạng mục công trình; diện tích xây dựng (m2); diện tích sàn hoặc công suất; cấp công trình; số tầng; năm hoàn thành xây dựng; thời hạn sở hữu.

Ở trang hai sẽ chỉ còn duy nhất thông tin những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận và số vào sổ sau khi cấp giấy chứng nhận.

Toàn văn Dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính: