Phân bón Bình Điền đặt ra kế hoạch sản xuất năm 2024

Ngày 26/04/2024 tại TP. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả thực hiện năm 2023

Sản lượng sản xuất: 582.115 tấn, so với cùng kỳ đạt 111,8%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 99,4%.

Sản lượng tiêu thụ: 579.505 tấn, so với cùng kỳ đạt 113,6%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 98,96%.

Tổng doanh thu: 8.727.211 triệu đồng, so với cùng kỳ đạt 100,1%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 116,8%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196,239 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 79,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 89,2%.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ: 237,488 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 142,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 153,2

Ông Ngô Văn Đông TGĐ Cty Phân bón Bình Điền báo cáo hoạt động kinh doanh.

Giá cả một số loại nông sản, như: Lúa, Cà phê, Tiêu, Sầu Riêng ở mức cao, sản lượng xuất khẩu tăng làm tăng nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân.

Thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng.

Với hệ thống phân phối rộng lớn, đại lý bạn hàng truyền thống luôn sát cánh cùng Công ty trong những thời điểm khó khăn đã góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức.

Năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ xung đột Nga – Ukraine, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhưng với việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm, cung ứng nguyên liệu vv… cùng với uy tín của thương hiệu đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới có hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với từng loại đất, cây trồng và biến đổi khí hậu.

Tổ chức khảo nghiệm, thí nghiệm các loại phân bón mới của Công ty cho nhiều loại cây trồng khác nhau tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc và thực hiện một số đề tài cấp Nhà nước, qua đó đã đưa ra các khuyến cáo, định hướng cho bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sử dụng phân bón có hiệu quả.

Cảnh quanh buổi ĐHCĐ

Tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát tốt, các khoản công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu (bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả); tổng hạn mức vốn vay và nợ phải thu của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, đồng thời Công ty cũng giảm tối đa hàng tồn kho, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay cho Công ty. Các khoản chi phí của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, qua đó tiết giảm được chi phí không hợp lý. Với việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý tài chính nên trong những năm qua và năm 2023, Công ty không để xảy ra tổn thất về vốn và tài sản.

Mục tiêu nhiệm vụ và kế hoạch năm 2024:

Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine vv… sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước.

Kế hoạch năm 2024:

Sản lượng sản xuất: Tấn 568.000-Sản lượng tiêu thụ Tấn 568.000-Tổng doanh thuTỷ 7.137,1đ -Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tỷ 210đ-LNTT thực hiện riêng Công ty mẹ Tỷ 160đ

Hoạt động kinh doanh:

Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình. Duy trì và phát triển vững chắc các thị trường chiến lược, thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước.

Nghiên cứu, ban hành và thực thi các chính sách kinh doanh mới phù hợp với tình hình từng thị trường cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm mục tiêu phát triển thị trường mới ở nước ngoài đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, chú trọng công tác hợp lý hóa các khâu sản xuất nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

Chú trọng phát triển dòng sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng và định hướng phát triển nông nghiệp của Chính phủ. Ngoài các sản phẩm thế mạnh hiện nay, Công ty sẽ xem xét đưa vào sản xuất các sản phẩm mới mà Công ty đã thử nghiệm thành công trong năm 2023.

Tăng cường hoạt động tư vấn, khuyến cáo để nâng cao giá trị sử dụng sản phẩm; tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mẫu mã bao bì để tạo tính đồng bộ và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất phân bón nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản phẩm mới, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và phù hợp với chính sách của pháp luật về giảm phát thải khí nhà kính.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng, hoạt động xã hội, từ thiện gắn với công tác xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của Công ty.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật & quản lý, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí” trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Thanh Dung