• Trang chủ
  • Thời sự
  • Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 vì liên quan AIC

Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 vì liên quan AIC

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định vừa phát đi thông báo về kết quả kỳ họp thứ 33 đến kỳ họp thứ 38. Theo đó, tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét, đề nghị kỷ luật và thi hành kỷ luật nhiều đảng viên sai phạm tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 vì liên quan AIC - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 37 của UBKT Tỉnh ủy Bình Định

Trong đó, UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã thông báo về việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (gọi tắt là Công ty AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2016 tại Bình Định. 

Qua đó, UBKT Tỉnh ủy Bình Định nhận thấy trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc bám sát quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã ban hành; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ.

Các chủ trương, kế hoạch liên quan đến 6 dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đều được bàn bạc, thống nhất trong tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước khi trình, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo UBND tỉnh trình thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh theo đúng quy định. Quá trình tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của các dự án, gói thầu thực hiện cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 

Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016 vì liên quan AIC - Ảnh 3.

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC

 

Tuy nhiên, trong tổ chức đấu thầu, mua sắm đối với 6 dự án, gói thầu có một số khuyết điểm, vi phạm nhưng Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra, thanh tra. 

Khuyết điểm, vi phạm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016 có phần ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu trên nhưng chưa đủ cơ sở kết luận gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 chỉ đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 chỉ đạo Giám đốc các sở và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu như đã chỉ ra.