Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Hà Nội áp dụng tại 5 khu vực được điều chỉnh tăng so với năm 2023, trung bình tại các quận tăng khoảng gần 17% và tại các huyện khoảng 22%.

Với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp điều chỉnh tăng trung bình tại các quận khoảng 4,17% và tại các huyện khoảng 4,74%. Đối với đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng trung bình tại các quận khoảng 3,56% và tại các huyện khoảng 4,45%.

he so su dung dat vietnamnet.png
Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024. 

Với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất K = 1,0 cho toàn địa bàn thành phố.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng trung bình tại các quận, huyện là 15%.

Theo báo cáo giải trình của UBND TP. Hà Nội, để có cơ sở xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024, Sở Tài chính đã thuê đơn vị tư vấn để khảo sát xây dựng hệ số. 

Theo kết quả của đơn vị tư vấn, giá đất trên địa bàn TP có xu hướng tăng trong năm 2023 nhất là tại các vị trí có lợi thế kinh tế, điều kiện hạ tầng kỹ thuật mới đầu tư,… giá đất chỉ giảm tại một số thời điểm trong năm và tại một số khu vực xa trung tâm, kém lợi thế về hạ tầng,…

Trên cơ sở kết quả của đơn vị tư vấn, thông cáo của Bộ xây dựng về việc công bố thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản các quý trong năm 2023; Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội hàng tháng trong năm 2023 của Tổng cục Thống kê; Báo cáo thị trường bất động sản của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường… cho thấy giá đất trên địa bàn TP có xu hướng tăng trong năm 2023.

UBND TP Hà Nội cho biết, mức hệ số điều chỉnh giá đất do UBND TP trình HĐND TP thông qua phản ánh xu hướng biến động thực tế của thị trường.