• Trang chủ
  • Doanh nhân
  • Việt Nam sẽ có 10 doanh nhân là tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Việt Nam sẽ có 10 doanh nhân là tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Việt Nam sẽ có 10 doanh nhân là tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 10/5, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến tới hơn 4.300 điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công…

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối trực tuyến với Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp; báo cáo viên cấp Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh: MPI)

Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết 41, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, vào tháng 10/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc. Có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Về mục tiêu đến cụ thể, năm 2030, Bộ Chính trị nêu rõ phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt.

Tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết nêu rõ việc phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế. Một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Nghị quyết cũng đề ra 7 nhóm giải pháp nhiệm vụ chủ yếu trong triển khai thực hiện.

“Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước”, ông Nguyễn Đức Hiển nêu rõ.

Báo cáo về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết số 66 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước.

Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Chính phủ các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, theo đó sẽ thực hiện trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp lấy doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết 41, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI khẳng định, “Nghị quyết số 41-NQ/TW được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành đã tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển và cống hiến. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có”.

Căn cứ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 41-NQ/TW; căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của mình, VCCI đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động để lãnh đạo, định hướng các hoạt động của VCCI trong triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW. Theo đó, Đảng đoàn VCCI đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp và cũng xác định những cơ quan, đơn vị nào sẽ phụ trách triển khai các nhiệm vụ này.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong thời gian tới, những vấn đề trong nước và khu vực đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi doanh nghiệp doanh nhân phát triển nhanh, bền vững và không ngừng đổi mới để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; phải xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt để nắm vững nội dung cốt lõi của nghị quyết để đổi mới tư duy, thống nhất trong nhận thức, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm để khắc phục hạn chế, bảo đảm triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết.