Vẫn còn nhiều lỗi khai báo hải quan điện tử

Trước tình trạng thủ tục hải quan điện tử gặp một số lỗi, gây bức xúc cho doanh nghiệp, ngày 28-11, Cục Hải quan TP HCM, đã có văn bản tổng hợp các lỗi của hệ thống để gửi Tổng cục Hải quan.

Theo đó, văn bản cho biết trong quá trình thực hiện khai báo hải quan điện tử, Cục Hai quan TP HCM đã nhận phát sinh một số sự cố khai báo VNACCS phía đầu doanh nghiệp. Từ 8 giờ ngày 22-1, hệ thống VNACCS phía đầu doanh nghiệp tiếp tục không thực hiện được việc truyền dữ liệu, dữ liệu chập chờn dẫn đến những doanh nghiệp như Intel, Samsung không thực hiện được tờ khai vận chuyển độc lập; các doanh nghiệp xuất hàng hóa không khai được tờ khai xuất, doanh nghiệp nhập khẩu không thực hiện được việc thông quan tờ khai nhập do không khai báo được. Trong khi đó, trên trang website Tổng cục Hai quan không có thông báo hệ thống bị lỗi.

Vướng mắc xử lý tờ khai tạm nhập tái xuất còn tồn trên hệ thống:

– Trong quá trình rà soát, xử lý các tờ khai tạm nhập máy móc quá hạn không tái xuất còn tồn trên hệ thống, Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công phát hiện một số tờ khai lỗi.

Vẫn còn nhiều lỗi khai báo hải quan điện tử - Ảnh 1.

Hoạt động xếp dở hàng tại Cảng Cát Lái

– Hệ thống xử lý dữ liệu điện tư hải quan không cung cấp danh sách dự kiến xêp dở tại cảng.

– Lỗi không khai thác được dữ liệu tờ khai trên ECustoms VS cũng đã xảy ra, khiến không cho khai thác dữ liệu tờ khai.

– Lỗi chương trình GTT02 cũng đã xảy ra đã 3 tuần qua khiến chương trình GTT02 chạy rất chậm và xảy ra các lỗi chức năng cập nhật kể quả kiểm tra trị giá, chương trình báo lỗi “Không có tờ khai thỏa mãn điêu kiện tìm kiếm” nên công chức không thể nhập kết quả kiểm tra trị giá cho tờ khai đúng thời hạn qui định đối với các tờ khai chuyên tham vấn giá bị chậm.

– Về tra cứu thông tin hàng hóa nhập, tra cứu thông tin hàng hóa xuất cũng thường xảy ra tình trạng không tra cứu được tờ khai trong một khoảng thời gian.

Ngoài ra, còn một số lỗi khác liên quan hệ thống, đường truyền….

Trước đó, ngày 24-11, sau khi nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng lỗi hệ thống hải quan tự động VNASS, Tổng Cục Hải quan đã có văn bản giải thích lý do cũng như hướng dẫn xử lý một số nội dung cơ bản liên quan tại Hải quan Chuyển phát nhanh. Đến nay Cục Hải quan đã thông báo thêm một số nội dung lỗi hệ thống liên quan.

Trước đó, một số doanh nghiệp tại TP HCM đã phản ánh một số thông tin liên quan đến các lỗi trên đến Cục Hải quan TP HCM.