Tôm hùm bông khó xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Natiquad, tại buổi làm việc, đơn vị đã được phía Trung Quốc thông báo về quy định mới liên quan đến tôm hùm bông. Cụ thể với tôm hùm bông khai thác tự nhiên, năm 2021, Trung Quốc đã sửa đổi danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ, trong đó tôm hùm bông được đưa vào danh mục loài cần được bảo vệ cấp độ 2 (có hiệu lực từ ngày 1-2-2021). Tháng 5-2023, phía Trung Quốc đã sửa đổi Luật Bảo vệ động vật hoang dã, trong đó quy định cấm đánh bắt, sử dụng, kinh doanh, buôn bán đối với tôm hùm bông và các loài trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ nêu trên.

Đối với tôm hùm bông nuôi và cách xác định tôm hùm bông nuôi, phía Trung Quốc quy định không được đánh bắt trực tiếp từ biển và phải có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng; không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên (con giống phải là thế hệ F2). Về thủ tục nhập khẩu tôm hùm bông nuôi vào Trung Quốc, nhà nhập khẩu phải xin cấp phép về bảo vệ động vật hoang dã từ Cục Ngư nghiệp, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.

Về yêu cầu đối với cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu, phải thực hiện đăng ký danh sách kèm theo thông tin cụ thể về cơ sở nuôi tôm hùm. Vụ Giám sát kiểm dịch động thực vật Trung Quốc sẽ gửi biểu mẫu đăng ký mới (thông qua Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc) để cơ quan chức năng phía Việt Nam tiến hành rà soát, thực hiện đăng ký đối với các cơ sở bao gói, cơ sở nuôi tôm hùm bông xuất khẩu.

Sau khi nhận được danh sách đăng ký của phía Việt Nam, phía Trung Quốc sẽ tổ chức kiểm tra trực tuyến và/hoặc trực tiếp đối với cơ sở nuôi và công bố danh sách các cơ sở bao gói xuất khẩu, cơ sở nuôi của Việt Nam được phép xuất khẩu trên website của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. “Về thủ tục thông quan lô hàng và kiểm tra an toàn thực phẩm, phía Trung Quốc cho biết không thay đổi so với trước đây” – ông Anh thông tin.


V.Duẩn