Tỉnh miền Trung sắp đấu giá hơn 450 lô đất, khởi điểm từ hơn 2 triệu đồng/m2

Tại phường Nhơn Bình, 84 lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào sáng 12/4.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư phía Bắc nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn.

Diện tích các lô đất từ 95-176 m2. Đơn giá từ 14-21,6 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 1,4 tỷ đồng đến trên 3,8 tỷ đồng/lô.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá đến ngày 9/4. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất.

quy nhon.jpg
Bình Định sắp đấu giá hơn 450 lô đất tại thị xã Hoài Nhơn và TP. Quy Nhơn. Ảnh: VGP

Tại thị xã Hoài Nhơn, Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương (Công ty) sẽ tổ chức đấu giá 180 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn vào ngày 6/4.

180 lô đất đấu giá thuộc địa bàn các phường Bồng Sơn, Tam Quan Nam, Hoài Đức, Hoài Châu, Hoài Tân, Hoài Hương, Hoài Thanh (thị xã Hoài Nhơn). Đây là các lô đất ở nông thôn và đất ở đô thị; có thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các lô đất từ 95,5-253,4 m2. Giá khởi điểm từ hơn 2 triệu đến 24 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 414 triệu đồng đến trên 2,4 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất.

Cuộc đấu giá và công bố giá sẽ diễn ra sáng 6/4 tại hội trường UBND phường Bồng Sơn và chiều cùng ngày tại UBND phường Tam Quan.

Tương tự, 89 lô đất cũng là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn sẽ tiếp tục được Công ty đấu giá vào chiều 6/4.

Trong số 89 lô đất, có 26 lô thuộc phường Hoài Xuân; 20 lô thuộc phường Tam Quan Nam; 18 lô phường Hoài Tân; 13 lô thuộc xã Hoài Mỹ và 12 lô đất thuộc phường Hoài Thanh.

Diện tích các lô đất từ 101,9-129,3 m2. Giá khởi điểm từ hơn 3,7 triệu đến trên 6,3 triệu đồng/m2; tương đương từ 382 triệu đến gần 800 triệu đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất. Cuộc đấu giá và công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND phường Tam Quan.

Cũng tại thị xã Hoài Nhơn, 101 lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào ngày 7/4.

Theo đó, có 84 lô đất đấu giá thuộc khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển và 17 lô đất thuộc khu tái định cư phường Hoài Thanh Tây.

Diện tích các lô đất từ 90-214 m2. Đơn giá từ 6-9,6 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 674 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng/lô.

Thời hạn nộp hồ sơ đấu giá đến 16 giờ ngày 4/4.

Hình thức đấu giá kết hợp bằng bỏ phiếu gián tiếp và bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên, đấu giá riêng từng lô đất. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND phường Hoài Hương và phường Hoài Thanh Tây.