• Trang chủ
  • Giáo dục
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý ĐHQG TP HCM nhiều vấn đề quan trọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý ĐHQG TP HCM nhiều vấn đề quan trọng

Chiều 16-11, ĐHQG TP HCM tổ chức lễ khai khoá năm 2023. Tới dự trong vai trò diễn giả khách mời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với học sinh, sinh viên về nội dung “giáo dục ĐH và vai trò kiến tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới”.

Đề cập vai trò của giáo dục ĐH đối với phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã xác định phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đây là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý ĐHQG TP HCM nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh 3.

Sinh viên các trường ĐH thành viên ĐHQG TP HCM tại lễ khai khoá

Về giáo dục ĐH của Việt Nam, Thủ tướng cho biết với quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục ĐH nói riêng. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành và triển khai hiệu quả, mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Về định hướng phát triển giáo dục ĐH giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị kiến tạo động lực tăng trưởng mới để phát triển nhanh và bền vững là yêu cầu bức thiết đặt ra. Các cơ sở giáo dục ĐH, trong đó có ĐHQG TP HCM, phải phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện mục tiêu đào tạo tìm kiếm nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Thủ tướng cũng lưu ý ĐHQG TP HCM một số nội dung, trong đó đẩy mạnh tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên, học viên chương trình tài năng các ngành khoa học cơ bản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản; chú trọng thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành; tập trung xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm hàng đầu châu Á; phát triển nguồn lực tài chính bền vững và xây dựng Khu đô thị ĐHQG TP HCM xanh, hiện đại và bản sắc.

Với học sinh, sinh viên, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo; trang bị cho họ hành trang đầy đủ nhất để bước vào đời, để trở thành những công dân toàn cầu. Là chủ nhân tương lai của đất nước, học sinh, sinh viên cần phát huy mạnh mẽ truyền thống tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.