Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lâm Đồng vừa có thông tin về việc thu hồi đất dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng của CTCP cà phê Trung Nguyên

Dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An (Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên) có quy mô 1,55ha, bị chấm dứt hoạt động từ tháng 9/2022. UBND tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện thủ tục thu hồi đất dự án. 

Sau khi dự án nói trên bị chấm dứt hoạt động, CTCP Cà phê Trung Nguyên có đơn kiến nghị được tiếp tục sử dụng, chuyển nhượng 4.337m2 đất thuộc dự án.

trung nguyen 850.jpg
Dự án Khu trưng bày cà phê đã bị chấm dứt hoạt động từ tháng 9/2022. (Ảnh: B.P.N)

Theo Sở TN&MT Lâm Đồng, hành vi vi phạm của CTCP Cà phê Trung Nguyên tại dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên được xác định tại kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 12/2021. Cụ thể, chủ đầu tư đã chậm đưa đất vào sử dụng và dự án chậm tiến độ. 

Tại dự án này, CTCP Cà phê Trung Nguyên đã vi phạm Luật Đất đai 2013, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động và không được chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác. 

Do đó, Sở TN&MT Lâm Đồng cho rằng, đề nghị của CTCP Cà phê Trung Nguyên không có cơ sở để xem xét. 

Theo tìm hiểu, 4.337m2 đất mà CTCP Cà phê Trung Nguyên kiến nghị được tiếp tục sử dụng nằm trong tổng diện tích 1,55ha đất của dự án Khu trưng bày cà phê Trung Nguyên. 

Về nguồn gốc 1,55ha đất của dự án, đây là đất thuộc Nông trường chè 26/3. Toàn bộ diện tích này được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi và cho Công ty TNHH Trà Tiến Đạt II thuê. Trong đó, 0,92ha được cho thuê năm 1995 và 0,63ha được cho thuê năm 1998. 

Năm 2002, Công ty TNHH Trà Tiến Đạt II được cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ 1,55ha đất trên; gồm giấy chứng nhận của 1,119ha đất chuyên dùng, thời hạn sử dụng đến năm 2020 và giấy chứng nhận 0,4337ha (4.337m2) đất chuyên dùng được sử dụng lâu dài. 

Sau khi được cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên, Công ty TNHH Trà Tiến Đạt II đã chuyển nhượng cho CTCP Cà phê Trung Nguyên. 

Đến năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho CTCP cà phê Trung Nguyên tiếp tục sử dụng 1,119ha đất thuê trả tiền một lần, hạn sử dụng đến năm 2020 và 4.337m2 là đất nhận chuyển nhượng, sử dụng lâu dài. 

Sở TN&MT sau đó đã cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho CTCP Cà phê Trung Nguyên.