Thông điệp mạnh mẽ

Chia hai nhóm trong thực hiện phối hợp. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhóm chủ trì (sở, ngành, giám đốc sở – ngành, ủy viên UBND thành phố) phải rõ việc, muốn ai tham gia ý kiến, muốn khi nào xong. Với nhóm cơ quan phối hợp, phải trả lời rõ ý kiến khi được hỏi, bảo đảm thời gian, tiến độ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nêu một thực trạng và yêu cầu cán bộ liên quan chấn chỉnh, đó là có trường hợp UBND thành phố lấy ý kiến các ủy viên UBND thành phố thì có người trả lời không nắm nên không có ý kiến. Do vậy, thời gian tới, UBND thành phố sẽ rà soát. Không phải việc gì cũng lấy ý kiến tất cả cơ quan nhưng việc nào thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thì ủy viên UBND thành phố phải có ý kiến. “Chúng ta cùng tham gia vào việc quyết định tập thể thì phải có ý kiến, có trách nhiệm. Chúng ta biết tới đâu thì góp ý tới đó. Nghiên cứu chứ không thể nói không biết lĩnh vực này nên không có ý kiến” – Chủ tịch UBND thành phố nói rõ và đề nghị các thành viên UBND thành phố thống nhất với nhau quan điểm trên.

Thông điệp mạnh mẽ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngoài công khai danh sách cán bộ, công chức chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ của dân, doanh nghiệp thì hằng tháng, Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, công bố rộng rãi công khai đơn vị trễ hạn.

Những yêu cầu thẳng thắn trên thể hiện thái độ quyết liệt nhìn vào các điểm yếu đang cản trở sự phát triển của TP HCM để dứt khoát hóa giải. Đó cũng là thông điệp mạnh mẽ không chỉ của cá nhân Chủ tịch UBND thành phố chuyển tới từng cá nhân cán bộ và những sở, ngành mà còn là của TP HCM gửi tới người dân cả nước về một đô thị không lùi bước trước trở lực.

Trong bối cảnh Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội được triển khai, thông điệp ấy vừa là động lực vừa là mệnh lệnh để thành phố cất cánh, bay cao và xa, chiếm lĩnh hơn nữa các giá trị của đô thị đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Do đó, không có lý do gì để cán bộ, các sở, ngành, địa phương không bắt tay ngay vào xây dựng, hoàn thiện “đường băng” mang tên “phối hợp”.