• Trang chủ
  • Thời sự
  • Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TP HCM

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa có quyết định thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND thành phố.

Tổ Công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan làm Tổ trưởng; Tổ phó là Chánh Văn phòng UBND thành phố Đặng Quốc Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Kiều Thanh Hương và 15 thành viên.

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TP HCM - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức tại UBND quận 5, TP HCM giải quyết thủ tục hành chính cho dân; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các cấp theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố ban hành.

Đồng thời đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các cấp, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Quyền hạn của Tổ công tác là tổ chức đoàn làm việc, kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; mời lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND các cấp tham dự cuộc họp, buổi làm việc của Tổ công tác.

Cùng với đó, yêu cầu sở, ban, ngành, UBND các cấp báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của thành phố.