Tây Ninh quản chặt hoạt động liên quan khoáng sản

Ngày 14-11, UBND tỉnh Tây Ninh thông tin tỉnh này vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh quản chặt hoạt động  liên quan khoáng sản - Ảnh 1.

Hồ Dầu Tiếng có trữ lượng khai thác cát rất lớn cho Tây Ninh

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát những nội dung như việc đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi.

Ngoài ra, kiểm tra về yêu cầu đối với bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông, việc lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua – bán tại bến bãi; yêu cầu về phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên sông…

Các đơn vị cũng được giao kiểm tra, rà soát đối với hoạt động kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông, việc tuân thủ các quy định về đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản được sử dụng trong các công trình.

Kiểm tra, giám sát về thời gian được phép khai thác, việc thực hiện các quy định pháp luật trong báo cáo đánh giá tác động của hoạt động khai thác đến việc đảm bảo sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông.

Bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ, xói lòng dẫn, xói lở bờ, bãi sông, suy giảm mực nước sông trong mùa cạn, bảo tồn các hệ sinh thái liên quan.

Kiểm tra, giám sát việc thống kế, kiểm kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bố trí điều phối sản lượng khoáng sản khai thác cho các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan phối hợp theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá tiềm năng cát cuội, sỏi lòng sông phục vụ phát triển kinh tế xã hội.