Singapore rót 10 triệu USD vào Việt Nam làm điện sạch

Việc đầu tư diễn ra cùng lúc Việt Nam ban hành chính sách năng lượng đột phá – Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

Theo ông Mason Wallick, Giám đốc Điều hành Clime Capital, khoản đầu tư quan trọng này được kỳ vọng tạo ra lợi ích kép, vừa phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo cạnh tranh, vừa thúc đẩy tiến trình trung hòa các bon vào năm 2050 của Việt Nam.