• Trang chủ
  • Giáo dục
  • Ông Lê Hiếu Giang là Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Ông Lê Hiếu Giang là Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã ban hành nghị quyết về công tác cán bộ lãnh đạo của nhà trường.

Theo đó, Hội đồng trường đã thống nhất giao Quyền hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho ông Lê Hiếu Giang, phó hiệu trưởng, từ ngày 1-11-2023 đến hết ngày 31-10-2024.

Trước đó, vào tháng 6-2022, ông Giang được Hội đồng trường giao phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đến 31-10-2022 để giải quyết những vấn đề quan trọng mà người phụ trách trường trước đó không đủ thẩm quyền thực hiện, như việc ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

Ông Giang sau đó được giao tiếp tục phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho đến khi có hiệu trưởng mới nhưng không quá ngày 31-10-2023.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt. Hiện tại, ban giám hiệu nhà trường chỉ có 2 phó hiệu trưởng.

Sau khi ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, nghỉ hưu do hết tuổi quản lý (từ 1-5-2020), PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy, được Hội đồng trường khi đó giao phụ trách trường trong lúc chờ Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận hiệu trưởng. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã không công nhận do hội đồng trường đã vi phạm Luật Giáo dục ĐH sửa đổi (luật 34).


Tin, ảnh: Huy Lân