Ninh Thuận sắp đấu giá 93 lô đất, khởi điểm hơn 500 triệu đồng

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải vào sáng 13/1/2024.

Đây là các lô đất ở nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. 44 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Diện tích các lô đất từ 98,6-237,1 m2; đơn giá từ hơn 4,4 triệu đến trên 6,2 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từ hơn 504 triệu đến trên 1 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Công ty.

Cũng tại huyện Ninh Hải, sáng 20/1/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ tổ chức đấu giá 9 lô đất tại khu tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải.

9 lô đất đấu giá đều là đất ở tại đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô đất đều là 110 m2.

Đơn giá đất đấu giá là hơn 14,9 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm hơn 1,6 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 20% giá khởi điểm từ ngày 17-19/1/2024.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường của công ty đấu giá; hình thức đấu từng lô đất bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Tại huyện Ninh Phước, 31 lô đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước cũng sẽ được Công ty tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào sáng 28/12.

31 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Đây đều là các lô đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các lô đất từ 95-134,9 m2. Giá khởi điểm từ trên 537 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/lô.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND thị trấn Phước Dân. Hình thức đấu giá từng lô đất bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Tương tự, tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, sáng 12/1/2024, Công ty đấu giá sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất là tài sản của Phòng Tài chính – Kế hoạch TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

9 lô đất đấu giá đều là đất ở tại đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các lô từ 100-126,5 m2.

Đơn giá từ hơn 20,4 triệu đến trên 25 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm hơn 2,1 tỷ đến trên 3,1 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 20% giá khởi điểm từ ngày 9-11/1/2024.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường của công ty đấu giá; hình thức đấu từng lô đất bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.