Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 13-11

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ điện lạnh với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Theo VDSC, REE ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2023 lần lượt đạt 6.505 tỉ đồng và 1.684 tỉ đồng, tương đương tăng 3,2% và giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 13-11 - Ảnh 1.

Cổ phiếu REE biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 57.400 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant


Trong quý IV/2023, VDSC kỳ vọng kết quả kinh doanh nhóm điện của REE sẽ cải thiện.

Năm 2023, VDSC ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau của REE ở mức 8.827 tỉ đồng và 2.437 tỉ đồng, lần lượt giảm 5,8% và 9,5% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương với tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 5.967 đồng/cổ phiếu. 

Đối với năm 2024, VDSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của doanh nghiệp này đạt 9.324 tỉ đồng và 2.810 tỉ đồng, tăng 5,6% và 15,3% so với cùng kỳ, tương đương với EPS 6.878 đồng/cp. 

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu REE với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu DIG của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng với giá mục tiêu 27.400 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần 235 tỉ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỉ đồng so với khoản lỗ ròng 1 tỉ đồng của quý III năm trước.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 13-11 - Ảnh 2.

Cổ phiếu DIG biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 24.400 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DIG đạt 594 tỉ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế giảm 25% xuống còn 106 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thu nhập tài chính tăng 224% so với cùng kỳ, đạt 209 tỉ đồng nhờ lợi nhuận đầu tư 182 tỉ đồng và chi phí tài chính giảm 52%.

Theo MSVN, giá cổ phiếu DIG tăng tốt từ đầu tháng 11. Khối lượng giao dịch thường xuyên duy trì cao hơn trung bình 20 ngày từ giữa tháng 10 tới nay.

Về kỹ thuật, chỉ báo MACD của cổ phiếu đang nằm trên đường tín hiệu, vẫn tăng nhanh về gần hơn ngưỡng 0 và các chỉ báo động lượng vận động lên vùng tích cực.

Do đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu DIG với giá mục tiêu 27.400 đồng/cổ phiếu và dừng lỗ tại 21.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị trung lập cổ phiếu HHV của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả với giá mục tiêu 15.395 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HHV lần lượt đạt 674 tỉ đồng và 101 tỉ đồng, tăng 20% và 38% so với cùng kỳ.

Năm 2024, BVSC dự báo doanh thu của HHV ở mức 3.499 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 409 tỉ đồng, tăng 11%.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 13-11 - Ảnh 4.

Cổ phiếu HHV biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 15.200 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam vẫn lớn trong thời gian tới, BVSC kỳ vọng giá trị hợp đồng ký mới của HHV khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và Đèo Cả đang gặp một số khó khăn khi bị dừng một số trạm thu phí so với hợp đồng dự án ban đầu.

Vì vậy, BVSC khuyến nghị trung lập cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 15.395 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).