• Trang chủ
  • Tài chính
  • Nhiệt điện Bà Rịa triển khai hiệu quả ‘Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’

Nhiệt điện Bà Rịa triển khai hiệu quả ‘Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí’

Công ty luôn bám sát chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật Nhà nước, quy định của EVN, Tổng công ty Phát điện 3 và gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu quả.

Công ty xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật… phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tiến hành nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt: Tăng cường công tác quản lý, triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí trong mua sắm vật tư, thiết bị; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và nâng cao năng suất lao động, thực hiện chuyển đổi số. 

Đơn vị tập trung mọi nguồn lực đảm bảo sản xuất điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật, quản lý vận hành, các giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu chuyển đổi số. 

Ghi nhận trong 9 tháng năm 2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 167,5 triệu kWh, đạt 98,5% so kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về tỉ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng và tỉ lệ dừng máy do sự cố đều đạt so với kế hoạch đề ra. 

Tiết kiệm năng lượng bằng sử dụng điện tự dùng, Công ty đã triển khai áp dụng trong các phân xưởng vận hành, sửa chữa nhiều sáng kiến cải tiến như: sử dụng biến tần cho các máy nén khí kiểm soát 306-2; thay thế đèn chiếu sáng thông thường bằng đèn LED; tận dụng ánh sáng mặt trời tối ưu hóa việc vận hành các động cơ máy điều hòa; khai thác tối đa hiệu quả các hệ thống điện năng lượng mặt trời sử dụng cho khu văn phòng, nhà xưởng và tự dùng các tổ máy… kết quả đã tiết kiệm được hơn 1,49 triệu kWh. 

Công ty còn áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy theo kết quả phân tích RCM, giúp tiết kiệm được chi phí, rút ngắn tiến độ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra phát hiện sớm hiện tượng bất thường, hư hỏng, ngăn chặn, hạn chế sự cố thiết bị; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn cũng như sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, đồng thời phát huy tinh thần tiết kiệm triệt để trong công tác sửa chữa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Lực lượng vận hành đảm bảo sản xuất điện an toàn – kinh tế.

Công ty thường xuyên rà soát, tổng hợp hàng tồn kho kém, mất phẩm chất, lỗi thời, mua sắm vật tư đúng chất lượng, đúng nhu cầu cần thiết, ưu tiên dùng hàng tương đương trong nước, thực hiện nghiêm quy định đấu thầu.

Với các giải pháp mạnh mẽ, triệt để, kết hợp cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ người lao động, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa quyết tâm đạt hiệu quả cao trong “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” – Chủ đề của năm 2023 do EVN đề ra, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu kép là phát triển bền vững, đảm bảo sản xuất điện an toàn – kinh tế và đầu tư nguồn điện hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh năng lượng Quốc gia.