Nguyên tắc hoạt động của dữ liệu lớn 

Dữ liệu lớn cung cấp cho bạn những hiểu biết mới, mở ra những cơ hội và mô hình kinh doanh mới, góp phần thúc đẩy hiệu quả của doanh nghiệp. Để có thể ứng dụng dữ liệu lớn một cách hiệu quả nhất, bạn cần nắm được nguyên tắc hoạt động của nó. 

Dữ liệu lớn hoạt động dựa trên ba nguyên tắc sau: 

Nguyên tắc 1: Tích hợp dữ liệu 

Như bạn đã biết, dữ liệu lớn tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và ứng dụng khác nhau. Các cơ chế tích hợp dữ liệu truyền thống như ETL (trích xuất, chuyển đổi và tải), đòi hỏi các chiến lược và công nghệ mới để phân tích các tập dữ liệu lớn ở quy mô terabyte, hoặc thậm chí là petabyte. Trong quá trình tích hợp, bạn cần đưa dữ liệu vào, xử lý dữ liệu và đảm bảo rằng nó được định dạng và có sẵn ở dạng mà các nhà phân tích kinh doanh của bạn có thể bắt đầu làm việc với dữ liệu. 

Nguyên tắc 2: Quản lý dữ liệu 

Dữ liệu lớn có yêu cầu cao về việc lưu trữ. Giải pháp lưu trữ của bạn có thể sử dụng qua đám mây hoặc tại cơ sở hoặc cả hai. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình dưới bất kỳ hình thức nào bạn muốn – đưa ra các yêu cầu mong muốn và sử dụng công cụ xử lý cần thiết vào các bộ dữ liệu đó. Nhiều đơn vị chọn giải pháp lưu trữ dựa theo nơi dữ liệu phát sinh, theo chi phí, cách thức quản lý. Công nghệ Đám mây đang dần trở nên phổ biến vì nó hỗ trợ các yêu cầu tính toán hiện tại của doanh nghiệp và cho phép doanh nghiệp tăng khả năng lưu trữ ngay khi cần thiết. 

Nguyên tắc 3: Phân tích dữ liệu  

Phân tích dữ liệu là bước quan trọng cuối cùng để đạt được mục tiêu ban đầu khi bắt đầu ứng dụng Big Data. Điều này chỉ được thực hiện khi bạn tiến hành phân tích dữ liệu hiện có, từ đó có những nhận định sâu sắc, đa chiều và chính xác hơn; tạo cơ sở đưa ra quyết định chuẩn xác dựa trên dữ liệu mà bạn có. 

Có thể thấy rằng, nguyên tắc hoạt động của dữ liệu lớn ảnh hưởng rất nhiều đến việc xây dựng hoặc thiết kế các phương án ứng dụng dữ liệu lớn tại doanh nghiệp. Nếu bạn hiểu rõ nguyên tắc này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tính toán được các hạng mục cần thiết như giải pháp tích hợp và lưu trữ dữ liệu, nguyên tắc xử lý dữ liệu và các yêu cầu cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất. 

Hãy tìm hiểu thêm những kiến thức chuyên môn hữu ích về dữ liệu lớn tại chuyên đề “Big Data – Giới thiệu về dữ liệu lớn”, được hướng dẫn bởi ông Nguyễn Ngọc Tú – Giám đốc điều hành của Tổ chức Trí tuệ nhân tạo Việt (VietAI) 

“Big Data – Giới thiệu về dữ liệu lớn” là một trong 20 chuyên đề thuộc chương trình đào tạo trực tuyến của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Chương trình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí. Tìm hiểu thêm về các chuyên đề và đăng ký tham dự miễn phí tại đây: https://vietnamsme.gov.vn/elearning/ 

 Phạm Nhật