Long An: Giải phóng mặt bằng đạt hơn 1.017ha

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) – Võ Minh Thành, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt hơn 1.017ha.

Long An bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hơn 1.017ha (ảnh minh họa)

Trong đó, diện tích chi trả cho hộ dân để thu hồi đất thực hiện dự án hơn 459,1792 ha; diện tích chi hỗ trợ cho hộ dân tại huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng và Đức Huệ để thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền hơn 557,9238ha. Tính theo chỉ tiêu đăng ký về bồi thường, GPMB năm 2024, tỉnh đạt 86,66% chỉ tiêu đăng ký và đạt 67,8% chỉ tiêu phấn đấu.

Trong các tháng còn lại của năm 2024, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, địa phương để khắc phục các vướng mắc, khó khăn, tập trung quyết liệt các biện pháp, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu bồi thường, GPMB theo kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, Sở TN&MT đã hoàn thành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 903/KH-BCĐGPMB, ngày 21/3/2024 về việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư trên địa bàn tỉnh năm 2024 để triển khai, thực hiện. Theo đó, chỉ tiêu đăng ký UBND tỉnh trong năm 2024 hoàn thành bồi thường, GPMB với diện tích đăng ký 1.173,6ha (chỉ tiêu phấn đấu diện tích GPMB trong năm 2024 là 1.500ha) để thu hút đầu tư phát triển KT-XH; phấn đấu trong năm 2024 giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc tồn tại kéo dài./.

P.V