Lào Cai đấu giá hơn 200 thửa đất, khởi điểm từ 1 triệu đồng/m2

Tại TP. Lào Cai, 45 thửa đất là tài sản của Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai sẽ được Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai vào sáng 25/4.

Trong số 45 thửa đất đấu giá, có 40 thửa tại phường Nam Cường và 5 thửa đất tại phường Bắc Lệnh. Tất cả đều là đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các thửa đất từ 110,2-406,1 m2. Đơn giá khởi điểm 7,5 triệu đồng/m2; tương đương từ 826,5 triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng/thửa.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá đến 17 giờ ngày 22/4.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu chính; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường nhà văn hóa khu phố Lương Thế Vinh.

lao cai.jpg
Lào Cai sắp đấu giá hàng trăm thửa đất tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và TP Lào Cai. Ảnh: VGP

Cũng tại TP. Lào Cai, sáng 22/4, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức đấu giá 33 thửa đất là tài sản của Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

Các thửa đất đấu giá thuộc địa bàn các phường Bình Minh, Pom Hán và Bắc Lệnh. Đây là các lô đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm từ 9-11 triệu đồng/m2.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá diễn ra tại phòng đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Tại huyện Bảo Thắng, sáng 22/4, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 57 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng.

Theo đó, có 41 thửa đất đấu giá tại đường B5, B4 và B4A thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bến Phà, xã Gia Phú và 16 thửa đất tại thị trấn Phố Lu.

Diện tích các thửa đất từ 94,5-200 m2. Đơn giá từ 3,8-4,5 triệu đồng/m2. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền bằng 20% giá khởi điểm của từng thửa, từ ngày 17-19/4.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, bước giá tối thiểu là 1% giá khởi điểm của từng tài sản; phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường tầng 5 nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng.

Tại huyện Bảo Yên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức đấu giá 66 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên vào sáng 25/4.

Trong số 66 thửa đất, có 20 thửa tại thị trấn Phố Ràng; 18 thửa tại xã Vĩnh Yên; 24 thửa tại xã Xuân Hòa; 2 thửa tại xã Việt Tiến và 2 thửa thuộc huyện Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Đây là các lô đất ở tại đô thị và đất ở nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích các thửa từ 90-335,2 m2. Giá khởi điểm từ 1-7,3 triệu đồng/m2; tương đương từ 200 triệu đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đấu giá, phiếu trả giá đến trước 17 giờ ngày 22/4. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND huyện Bảo Yên.