Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai (Công ty DVL) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 71 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên vào chiều 22/12.

Đây là các thửa đất ở nông thôn và đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. 71 thửa đất nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Bảo Hà và thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.

Diện tích các thửa đất từ 89,9 – 335,2 m2. Đơn giá khởi điểm từ 1 – 21,6 triệu đồng/m2; tương đương từ 200 triệu đồng đến hơn 4,5 tỷ đồng/thửa.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu chính; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại trụ sở hợp khối khu hành chính mới, huyện Bảo Yên.

lao cai.jpg
Lào Cai sắp đấu giá hàng trăm thửa đất. (Ảnh: Báo LC)

Tại TP Lào Cai, sáng 23/12, Công ty DVL sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất là tài sản của Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

32 thửa đất là đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài. Các thửa đất nằm trên địa bàn thôn Hồng Giang và thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa.

Diện tích các thửa đất từ 317,8 – 541,5 m2. Đơn giá khởi điểm 10 – 11 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 3,1 tỷ đến gần 6 tỷ đồng/thửa.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu chính; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường nhà văn hóa khu phố Lương Thế Vinh, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Tại huyện Bảo Thắng, 19 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng cũng sẽ được Công ty DVL tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào 10 giờ sáng 22/12.

19 thửa đất đấu giá tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bến Phà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Đây là các thửa đất ở nông thôn, diện tích từ 123,7 – 125,1 m2. 

Đơn giá khởi điểm từ 4,2 – 4,5 triệu đồng/m2; tương đương trên 525 triệu đến hơn 562 triệu đồng/thửa.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu chính; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại hội trường tầng 5, Nhà một cửa liên thông, đường Cách mạng Tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

Cũng tại địa điểm trên, sáng 18/12, Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 thửa đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng.

Trong số 53 thửa, có 17 thửa đất thuộc khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố Phú Long, thị trấn Phố Lu. Mỗi thửa đất có diện tích 200 m2. Đơn giá khởi điểm 4,5 triệu đồng/m2.

21 thửa đất tại đường B5, B4 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Bến Phà, xã Gia Phú. Diện tích từ 124,8 – 125,1 m2; đơn giá khởi điểm từ 4,2 – 4,5 triệu đồng/m2.

15 thửa đất tại hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn Phú Hải 1, 2, 3, xã Phú Nhuận. Diện tích từ 150 – 175,9 m2. Đơn giá khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu chính; phương thức trả giá lên.