Hưng Yên sắp đấu giá 154 suất đất, khởi điểm hơn 8 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ vào sáng 29/12.

Diện tích các suất đất đấu giá từ 97,5-129,8 m2. Đơn giá từ 8,3-11,4 triệu đồng/m2; giá khởi điểm từ hơn 800 triệu đồng đến trên 1,4 tỷ đồng/suất.

Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền từ hơn 161 triệu đến trên 295 triệu đồng/suất, trong các ngày 25 và 26/12.

hung yen.jpg
Hưng Yên đấu giá hàng trăm suất đất cho nhân dân làm nhà ở. (Ảnh: TTTĐ)

Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Trung Dũng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, bỏ phiếu kín 1 vòng và mở kết quả công khai. Phương thức trả giá lên.

Tại huyện Phù Cừ, sáng 23/12, Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát cũng sẽ tổ chức đấu giá 47 suất đất là tài sản của UBND xã Phan Sào Nam.

Diện tích các suất đất từ 85,5-160,4 m2. Đơn giá từ 8,5-17,4 triệu đồng/m2; giá khởi điểm từ 850 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng/suất.

Người tham gia đấu giá đặt trước số tiền tương đương 20% giá khởi điểm từng suất đất. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đấu tại cuộc đấu giá, mở kết quả công khai; phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá dự kiến sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Phan Sào Nam.

Cũng tại huyện Phù Cừ, sáng 24/12, Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long sẽ tổ chức đấu giá 67 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu 6, xã Tống Phan.

Diện tích các suất đất từ 94,6-232,8 m2. Giá khởi điểm từ 11-16,8 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 1,1 tỷ đến trên 3 tỷ đồng/suất.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện Phù Cừ. Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng, mở kết quả công khai ngay tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên đối với từng suất đất.