• Trang chủ
  • Doanh nhân
  • Hơn 100 ứng viên vào vòng trong cuộc bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Hơn 100 ứng viên vào vòng trong cuộc bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Hơn 100 ứng viên vào vòng trong cuộc bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024

Ngày 4/6/2024, Hội nghị Hội đồng sơ tuyển Bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2024 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chương trình bình chọn doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 được triển khai từ tháng 3/2024. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã gửi hồ sơ mời đề cử, tham gia tới các đơn vị. Kết quả đã có hơn 140 hồ sơ từ 43 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Chương trình.

Ban tổ chức cho biết chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp có ứng viên tham gia được đánh giá là tốt hơn so với các năm trước. Số lượng hồ sơ ứng viên rất chất lượng của năm nay hứa hẹn sẽ là một năm khó khăn với Ban tổ chức để lựa chọn ra các gương mặt ứng viên xuất sắc nhất cho danh hiệu top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024.

Để đảm bảo công tác bình chọn được triển khai khoa học, khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn sơ tuyển bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2024 đã họp và xem xét đánh giá kỹ lưỡng vị trí, vai trò và thành tích của các doanh nhân trong quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp cũng như những đóng góp cho cộng đồng.

Hội đồng đã lựa chọn ra 101 ứng viên để tiếp tục vào vòng Thẩm định thực tế và Chung tuyển. Dự kiến Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc và các hoạt động tôn vinh sẽ được tổ chức vào tháng 7/2024 tại thủ đô Hà Nội.

Qua 7 lần tổ chức (2015 -2024), chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của thanh niên và giới doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Đến nay, chương trình đã tôn vinh và trao danh hiệu cho 577 doanh nhân trẻ xuất sắc, hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được bình chọn, đặc biệt là top 10 đều là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam.
Đối tượng được xét trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 là các doanh nhân trẻ, tuổi không quá 35, đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Doanh nghiệp của ứng viên tham gia chương trình được thành lập và hoạt động tối thiểu 2 năm và tối đa 10 năm (tính đến tháng 12/2023); có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, quản lý điều hành doanh nghiệp và phát triển cộng đồng.