• Trang chủ
  • Thời sự
  • Hình ảnh xuyên đêm khắc phục sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan

Hình ảnh xuyên đêm khắc phục sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan

Theo tìm hiểu, đường La Sơn – Túy Loan được quy hoạch là cao tốc. Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới xây dựng được 2 làn xe, do đó khai thác như đường cấp III miền núi. Sau khi đầu tư hoàn chỉnh, đường sẽ có tối thiểu 4 làn xe, được khai thác như đường cao tốc