• Trang chủ
  • Thời sự
  • Hãng hàng không nào có tỉ lệ chuyến bay delay ít nhất từ đầu năm đến nay?

Hãng hàng không nào có tỉ lệ chuyến bay delay ít nhất từ đầu năm đến nay?

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 10, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 19.980 chuyến bay. Trong đó, 3 hãng khai thác nhiều chuyến bay nhất là VietJet Air 7.720 chuyến, Vietnam Airlines 7.250 chuyến, Bamboo Airways 2.864 chuyến.

Các hãng còn lại, Pacific Airlines khai thác 1.270 chuyến; Vietravel 441 chuyến và VASCO 435 chuyến.

Trong số chuyến bay các hãng hàng không Việt Nam khai thác có 16.846 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ 84,3%, tăng 1,9 điểm phần trăm so với tháng trước. Có 3.134 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỉ lệ: 15,7%, giảm 1,9 điểm phần trăm so với tháng trước.

VietJet Air dẫn đầu về chuyến bay bị chậm với 1.890 chuyến bay, chiếm tỉ lệ tới 24,5% trong tổng số chuyến bay hãng thực hiện.

Hãng bay có tỉ lệ chuyến bay delay nhiều thứ 2 là Vietravel Airlines với 84 chuyến bay, chiếm tỉ lệ 19,0%

Pacific Airlines có 170 chuyến bay chậm, chiếm tỉ lệ 13,4% % tổng số chuyến bay của hãng.

Vietnam Airlines có 756 chuyến chậm, chiếm 10,4% số chuyến bay hãng thực hiện.

Bamboo Airways có 216 chuyến chậm, chiếm 7,5% số chuyến bay hãng thực hiện.

VASCO tiếp tục là hãng hàng không có tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) cao nhất toàn ngành trong tháng 10 chỉ với 4,1% chuyến bay chậm giờ (18 chuyến bay hãng khai thác). Một số tháng gần đây hãng hàng không này vươn lên đi đầu về số chuyến bay đúng giờ cao.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng 10 vẫn là do máy bay về muộn (1.873 chuyến bay, “góp” 9,4% trong 15,7% số chuyến bay delay) và do các hãng hàng không (783 chuyến bay, “góp” 3,9%).

Cũng trong tháng 10, có 22 chuyến bay bị hủy, chiếm tỉ lệ: 0,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 10 là lý do khai thác, thương mại, kỹ thuật, và lý do khác.

Tính chung 10 tháng năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 241.177 chuyến bay. Trong đó, 36.361 chuyến chậm giờ, chiếm 15,1%.

Trong đó, VietJet Air có 18.410 chuyến chậm, chiếm 20,1% số chuyến bay hãng khai thác. Pacific Airlines 2.729 chuyến chậm, chiếm 15,6%. Vietravel 665 chuyến, chiếm 13,4%. Vietnam Airlines 11.427 chuyến chậm, chiếm 13,2%. VASCO 446 chuyến chậm, chiếm 8,6% và Bamboo Airways 2.686 chuyến chậm, chiếm 7,6% số chuyến hãng khai thác.

Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay bị “delay” (chậm giờ) từ đầu năm 2023 đến nay là do máy bay về muộn và do hãng hàng không, theo nhà chức trách hàng không Việt Nam

Cũng trong 10 tháng, có 737 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,3% tổng số chuyến bay. Nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay là lý do khai thác, thương mại, thời tiết, kỹ thuật, và lý do khác.