Hà Nội sẽ trả đất dịch vụ cho dân bằng đất đấu giá, xen kẹt

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký văn bản gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã về việc giao đất dịch vụ.

Theo đó, để sớm hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân, báo cáo ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo cơ bản hoàn thành xong trước ngày 30/9.

Đối với các địa phương đã có quỹ đất dịch vụ, lãnh đạo UBND TP yêu cầu thực hiện ngay việc giao đất cho các hộ theo quy định đối với quỹ đất đã hoàn thành xong xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

dat dich vu vietnamnet 1.jpg
Khu đất dịch vụ tại huyện Hoài Đức. Ảnh: Hồng Khanh 

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng hạ tầng đối với quỹ đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng hoặc chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở giao đất dịch vụ cho các hộ theo quy định.

Địa phương còn thiếu quỹ đất dịch vụ, UBND TP chỉ đạo tổ chức rà soát quỹ đất đấu giá, quỹ đất tái định cư còn lại, quỹ đất thương phẩm, các dự án sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai và các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư (phù hợp quy hoạch) để xem xét, đề xuất, bố trí cho nhu cầu đất dịch vụ. 

Tổ chức rà soát, đề xuất vị trí quỹ đất dịch vụ gửi Sở quy hoạch – Kiến trúc để thống nhất tham mưu, báo cáo UBND TP chấp thuận, tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo về đầu tư, đất đai, xây dựng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân (trên cơ sở tự nguyện) nhận bằng tiền thay bằng giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân, được hưởng chính sách tại địa phương thiếu quỹ đất dịch vụ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng số nhu cầu đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố là 360,52ha với 55.580 hộ.

Đến nay, Hà Nội mới thực hiện giao đất dịch vụ cho 36.557 hộ, diện tích 248,33ha. Số hộ chưa giao đất dịch vụ là 19.023 hộ, diện tích 112,19ha, chủ yếu thuộc các quận, huyện: Thanh Trì, Hà Đông, Mê Linh, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức.

Trước đó, Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã hoàn thành giao đất dịch vụ cho người dân trước 30/9.