Giám sát chặt cán bộ có biểu hiện suy thoái

Ngày 10-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTƯ) Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban KTTƯ.

Kỷ luật 143 tổ chức Đảng

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban KTTƯ Trần Văn Rón cho biết trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, tập trung hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện; rà soát và kịp thời kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp liên quan thực hiện. Trong đó, Ủy ban KTTƯ trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 ban thường vụ, UBKT tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra đối với ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức Đảng, 2.850 đảng viên (có 1.720 cấp ủy viên); kết luận 613 tổ chức Đảng, 2.390 đảng viên vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức Đảng, 1.137 đảng viên. Trong đó, Ủy ban KTTƯ kiểm tra 7 tổ chức Đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức Đảng và 95 đảng viên và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 17 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ giám sát tại các cấp đã kết luận 353 tổ chức Đảng, 778 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức Đảng và 42 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề kết luận 635 tổ chức Đảng, 551 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 16 tổ chức Đảng và 25 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức Đảng và 7.858 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức Đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp ủy viên; trong đó, Ủy ban KTTƯ đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức Đảng và 103 đảng viên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KTTƯ Trần Cẩm Tú (giữa) chủ trì hội nghị Ảnh: UBKT Trung ương

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KTTƯ Trần Cẩm Tú (giữa) chủ trì hội nghị Ảnh: UBKT Trung ương

Quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ

Ông Trần Văn Rón cho hay trong 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban KTTƯ kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Tập đoàn Thuận An thực hiện theo thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức Đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban KTTƯ Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong 6 tháng đầu năm 2024. Các cấp ủy, UBKT các cấp đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội các cấp.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao… 

Còn nể nang, ngại va chạm

Báo cáo của Ủy ban KTTƯ cho biết bên cạnh kết quả đạt được, công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số cấp ủy, UBKT chậm, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không kịp thời đề xuất kiểm tra, trong khi thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh, cán bộ, đảng viên và nhân dân bức xúc. Một số cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài; công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập có nơi còn mang tính hình thức theo kế hoạch; nhiều cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định, hướng dẫn…