Gần 60 tỉ đồng để phát triển du lịch đường thủy ở Hậu Giang

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, vừa ký ban hành kế hoạch phát triển du lịch đường thủy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mục đích của việc phát triển mô hình du lịch này là nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.

Gần 60 tỉ đồng để phát triển du lịch đường thủy ở Hậu Giang - Ảnh 1.
Gần 60 tỉ đồng để phát triển du lịch đường thủy ở Hậu Giang - Ảnh 2.
Gần 60 tỉ đồng để phát triển du lịch đường thủy ở Hậu Giang - Ảnh 3.

Hậu Giang tập trung khai thác và phát huy lợi thế về hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên địa bàn tỉnh để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đường thủy. Ảnh: HỒNG ÂN

Khai thác và phát huy lợi thế về hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên địa bàn tỉnh để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đường thủy, cung cấp cho thị trường sản phẩm du lịch mới, tăng trải nghiệm cho khách khi đến Hậu Giang.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch đường thủy, hình thành dịch vụ, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tỉnh Hậu Giang.

Xây dựng các tuyến du lịch nội tỉnh và liên tỉnh; đầu tư hạ tầng, dịch vụ, điểm đến trên tuyến du lịch thủy nội địa, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị về văn hoá, lịch sử phục vụ phát triển du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Mục tiêu: Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch đường thủy, hình thành dịch vụ, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tỉnh Hậu Giang.

Phấn đấu đến năm 2024: Khai thác du lịch đường thủy tuyến kênh xáng Xà No; đầu tư xây dựng một bến tàu; bến hành khách trên tuyến sông Cái Côn gắn với chợ nổi Ngã Bảy; phát triển 2 tàu du lịch phục vụ khách du lịch.

Phấn đấu giai đoạn 2025 – 2030: Xây dựng 2 bến tàu trên tuyến kênh xáng Xà No và tuyến dọc sông Hậu, hình thành đội tàu phục vụ khách du lịch trên tuyến du lịch đường thủy; liên kết các tuyến du lịch đường thủy với các tỉnh, thành lân cận như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang…

Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện gần 60 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.