• Trang chủ
  • Thời sự
  • Chủ tịch TP HCM: Nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã số hóa

Chủ tịch TP HCM: Nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã số hóa

UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Chủ tịch TP HCM: Nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã số hóa - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức TP HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; Ảnh: Hoàng Triều

Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm trễ, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

Thực hiện nghiêm việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và người đứng đầu phải thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

“Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”- chỉ đạo nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. 100% UBND phường, xã, thị trấn triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính tham mưu việc miễn, giảm phí và lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ nay đến năm 2025 để khuyến khích người dân dùng dịch vụ công trực tuyến.