Chất vấn về giao thông đô thị, bãi đỗ xe của thành phố

Chiều 30-11, HĐND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa XVI. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, cho biết kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ) diễn ra từ ngày 5 đến 8-12.

Chất vấn về giao thông đô thị, bãi đỗ xe của thành phố - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội, thông tin tại cuộc họp

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết. Theo đó, HĐND TP xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 của TP Hà Nội.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024. Báo cáo về tình hình thực hiện và trình điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025. Báo cáo tài chính nhà nước TP Hà Nội năm 2022. Báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 và trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022. Báo cáo của UBND thành phố về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023….

HĐND TP cũng xem xét báo cáo chuyên đề về: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 6-7-2023 của HĐND TP về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8-4-2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội (đến tháng 12-2023).

Xem xét 42 nội dung ban hành nghị quyết, trong đó, 34 nội dung nghị quyết chuyên đề: Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của TP Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của TP Hà Nội…

Đáng chú ý, kỳ họp dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND TP và cử tri Thủ đô quan tâm. Dự kiến, trọng tâm là tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đã được HĐND TP quyết nghị, kết luận và những cam kết của UBND TP nhưng còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố (trong đó có vấn đề các bãi đỗ xe).

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu.