Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác năm 2023

Trong năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn vùng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xử lý linh hoạt các tình huống trên biển, bảo đảm đúng chủ trương, đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển được phân công quản lý.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác năm 2023 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân.

Đặc biệt, công tác dân vận ngày càng hiệu quả và có chiều sâu. Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình trên không, trên biển; thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển; chủ động các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường biển và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác năm 2023 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Toàn vùng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác năm 2023 - Ảnh 3.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao các mặt công tác và những chuyển biến tích cực mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt được trong năm 2023.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết công tác năm 2023 - Ảnh 4.

Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nâng cao trách nhiệm quán triệt, giáo dục bộ đội nhận thức rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sang chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc, tăng cường các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo, các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 1659/NQ-QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 800 của Đảng ủy Cảnh sát biển về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030; chủ động ứng phó, ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có lệnh…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.