Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 53 lô đất là tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng vào sáng 28/12.

53 lô đất là đất ở tại đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài; thuộc quy hoạch phân lô dự án xây dựng đường D1 nối dài, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

Diện tích các lô đất từ 150-285,3 m2. Đơn giá khởi điểm từ hơn 4,9 triệu đồng đến trên 6,8 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 738 triệu đồng đến trên 1,8 tỷ đồng/lô.

binh phuoc.jpeg
Bình Phước đấu giá hơn trăm lô đất. (Ảnh: ĐCS)

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng.

Tại huyện Phú Riềng, sáng 22/12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất là tài sản của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng.

Đây là các lô đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài. 50 lô đất thuộc Trung tâm hành chính thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.

Diện tích các lô đất từ 200,6-283 m2. Giá khởi điểm từ hơn 1,1 tỷ đến trên 2 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền bằng 20% trên giá khởi điểm của từng lô; trong thời từ ngày 19/12 đến 17 giờ ngày 21/12.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại Ban quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng.

Tại TP Đồng Xoài, sáng 28/12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất tài sản sản của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Xoài.

44 lô đất đấu giá là đất ở tại nông thôn, vị trí ở ấp 3, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài.

Diện tích các lô đất từ 100-152 m2. Đơn giá khởi điểm từ hơn 12,7 triệu đến trên 16,6 triệu đồng/m2; tương đương hơn 1,2 tỷ đến trên 2,5 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Cùng địa điểm trên, sáng 25/12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất.

Các lô thuộc cụm N4-4 và N4-5, khu trung tâm hành chính thành phố, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Diện tích các lô đất đấu giá từ 137,1-326,3 m2. Giá khởi điểm từ hơn 1,3 tỷ đến trên 2,3 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.