3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại ở nội ô tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long và TP Cần Thơ:

Ngôi trường ở Bạc Liêu bị triều cường bủa vây

3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 2.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 3.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 4.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 5.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 6.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 7.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 8.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 9.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 10.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 11.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 12.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 13.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 14.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 15.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 16.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 17.

Triều cường ngập sâu, gây khó khăn cho việc đến trường của học sinh ở tỉnh Bạc Liêu

3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 18.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 19.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 20.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 21.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 22.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 23.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 24.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 25.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 26.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 27.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 28.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 29.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 30.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 31.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 32.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 33.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 34.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 35.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 36.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 37.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 38.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 39.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 40.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 41.

Triều cường khiến một số nơi trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu

Tại tỉnh Vĩnh Long, triều cường vượt mức báo động 3 gây ngập nhà chờ bến phà và nội ô thành phố

Triều cường gây ngập sâu ở TP Vĩnh Long

3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 43.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 44.
3 địa phương ở miền Tây bị triều cường bủa vây - Ảnh 45.


Phóng sự ảnh – clip: LÊ HOÀNG – PHÚC NGUYÊN – HỒNG THẮM