• Trang chủ
  • Thời sự
  • 134.284 cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ 1-7-2024

134.284 cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ 1-7-2024

Theo phương án cải cách chính sách tiền lương đang được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này để áp dụng từ 1-7-2024, sẽ có 5 bảng lương được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý, loại bỏ hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù.

134.284 cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ 1-7-2024 - Ảnh 1.

Chính phủ dự kiến cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết số 27 của Trung ương từ ngày 1-7-2024

Tuy nhiên, có khoảng 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần).

Khi cải cách tiền lương, các trường hợp này phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới. Và khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, tiền lương mới, kể cả phụ cấp của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.