Sống chung an toàn với Covid-19

Với chiến lược sống chung an toàn với dịch bệnh, Chính phủ Anh đã đưa ra một loạt biện pháp, trong đó có áp dụng hộ...