Nợ thuế, Xây dựng hạ tầng Bắc Giang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
 • Theo Cục thuế tỉnh Bắc Giang, trong thời gian cưỡng chế nếu Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Bắc Giang vẫn sử dụng hóa đơn thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

  Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Bắc Giang (địa chỉ tại số 173, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang).

  Nợ thuế, Xây dựng hạ tầng Bắc Giang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

  Nợ thuế, Xây dựng hạ tầng Bắc Giang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

  Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Bắc Giang đã có hành vi chậm nộp gần 2,8 tỷ đồng tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế.

  Với sai phạm trên, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Bắc Giang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 18/8/2021 đến ngày 17/8/2022.

  Cục Thuế tỉnh yêu cầu doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn nghiêm chỉnh thực hiện quyết định. Nếu Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Bắc Giang vẫn sử dụng hóa đơn thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

  Được biết, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Bắc Giang có mã số thuế 2400540927. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Thanh. Doanh nghiệp hoạt động từ ngày 23/02/2011 Theo Giấy phép kinh doanh số 2400540927. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà các loại

  Hà Linh

  • Tags: