‘Miếng bánh’ 12 tỷ USD mà Grab, GoViet, Shopee, Lazada đang giành giật
  • Tags: