Giá gạo xuất khẩu tăng 5 USD/tấn hỗ trợ giá gạo trong nước tăng lạc quan
  • Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 5 USD/tấn đã đẩy giá gạo trong nước tăng 200-400 đồng/kg. Thị trường giao dịch sôi động.

    • Tags: