Chi tiết loạt chính sách tài khóa, tiền tệ trong gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng
 • Gói hỗ trợ gần phục hồi và phát triển kinh tế quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người lao động.

  Đầu tháng 1/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu của Chương trình là giúp nền kinh tế có mức tăng trưởng trung bình 6,5-7% trong giai đoạn 2021-2025.

  Gói kích thích kinh tế quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm 2% VAT, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động,...

  [Infographic] Chi tiết loạt chính sách tài khóa, tiền tệ trong gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

  Theo Minh Đức/VTV

  • Tags: