Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng mỗi tháng
 • Trước đây, mức cho vay dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lần lượt 800.000 đồng/tháng/người năm 2007 và 2.500.000 đồng/tháng/người năm 2019.

   

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa.

  Từ ngày 19/5, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/người lên 4 triệu đồng/tháng/người theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng cho vay đối với học sinh, sinh viên.

  Đối tượng được vay vốn là HS, SV có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Đại học(hoặc tương đương Đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam bao gồm: 

  - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất khả năng lao động.

  - Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật

  - Gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú

  Theo Doanhnghiephoinhap.vn

  • Tags: