Những động lực cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh Kinh tế số
 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp; là vấn đề sống còn đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vì tăng năng suất lao động đồng nghĩa với phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và rút ngắn khoảng cách với các quốc gia trong khu vực.

   Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam liên tục tăng trưởng trong nhiều năm, dần thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, trong bối cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), để tạo ra sự bứt phá hơn nữa trong việc nâng cao năng suất chất lượng của toàn nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đòi hỏi sự nỗ lực từ rất nhiều phía.

  Toàn cảnh Hội thảo khoa học thường niên.

  Cùng với nền kinh tế Việt Nam đang trong triển vọng phát triển cùng những cơ hội và thách thức mới, trường Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2019 và triển vọng năm 2020: Những động lực cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh Kinh tế số và Công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam – Là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thường niên với quy mô lớn của trường. Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

   Làm rõ bối cảnh quốc tế và những tác động của thế giới đến kinh tế Việt Nam năm 2019;Đánh giá diễn biến kinh tế Việt Nam và các chính sách năm 2019; những thành tựu và những tồn tại hạn chế; phân tích nguyên nhân của các hạn chế;Phân tích những cơ hội và thách thức trong năm 2020; đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2020; từ đó khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2020 và những năm tiếp theo;Đánh giá thực trạng về năng suất lao động tổng thể nền kinh tế, năng suất theo các ngành sản xuất, năng suất theo các khu vực kinh tế (khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước, khu vực FDI);Thực trạng kinh tế số tại Việt Nam và đánh giá tác động đến năng suất lao động tổng thể, năng suất lao động theo ngành sản xuất, năng suất lao động theo các khu vực kinh tế;Phân tích triển vọng kinh tế số tại Việt Nam và dự báo tác động của kinh tế số đến năng suất lao động tổng thể, năng suất lao động theo ngành sản xuất, năng suất lao động theo các khu vực kinh tế cho đến năm 2030;Đề xuất các khuyến nghị chính sách và hệ thống các giải pháp để gia tăng nhanh năng suất của nền kinh tế giai đoạn 2020 - 2030 trong bối cảnh kinh tế số.

   

  Đoàn chủ tịch tại Hội thảo thường niên 2019 - TS Sebastian Eckardt – chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam; GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường  và PGS.TS Tô Trung Thành - Trưởng phòng QLKH.

  Đây là Hội thảo thường niên với quy mô lớn, là diễn đàn gây được sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách cũng như các thành tố góp phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam vì các ý kiến chuyên môn của các chuyên gia kinh tế sẽ đóng góp quan trọng về cơ sở lý luận và thực tiễn cho cải cách chính sách tài khóa, đáp ứng việc duy trì cán cân ngân sách bền vững, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững trong dài hạn.Hội thảo sẽ tổng kết những thành tựu và tồn tại, đánh giá nguyên nhân, phân tích cơ hội và thách thức kinh tế Việt Nam 2019, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách trong điều hành kinh tế năm 2020. Hội thảo cũng nghiên cứu những động lực mới cải thiện năng suất lao động dưới tác động của kinh tế số, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm gia tăng nhanh năng suất tổng thể nền kinh tế giai đoạn 2020-2030.Ngoài ra, Báo cáo Ấn phẩm sẽ thể hiện quan điểm riêng của các chuyên gia Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có tính phản biện chính sách một cách độc lập, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách.Ấn phẩm được thực hiện thông qua các phương pháp định lượng với các mô hình kinh tế lượng, theo đó, đảm bảo những kết luận đưa ra được dựa trên những bằng chứng thực nghiệm, có căn cứ khoa học, có dẫn chứng cụ thể, gắn kết những vấn đề nóng của nền kinh tế với thực hiện nghiên cứu định lượng.Báo cáo cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho giới nghiên cứu. Ấn phẩm sẽ truyền tải những khuyến nghị chính sách đến các nhà hoạch định chính sách, góp một phần vào sự phát triển bền vững của các của doanh nghiệp Việt Nam.

  Dự kiến thành phần tham dự sẽ có khoảng 300 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan trung ương, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Ban kinh tế Trung ương, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban giám sát Tài chính quốc gia, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội, Viện năng suất Việt Nam, Viện NCPT kinh tế của các địa phương, các Học viện, Viện, Trường đại học khối Kinh tế và Quản trị kinh doanh, các chuyên gia kinh tế, đại diện các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông,....

  Về phía Văn phòng Quốc hội, bao gồm Ban Kinh tế Trung ương cùng các đồng chí chuyên viên các Vụ thuộc Ban Kinh tế Trung ương. Cùng các đồng chí đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương. Các Chuyên gia Kinh tế; Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, và nhiều chuyên gia nhà khoa học cùng các báo chí tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và các chuyên gia độc lập.

  Thông qua hội thảo nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0, sẽ cập nhật và thống kê những yếu tố ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động ở Việt Nam, từ đấy thảo luận đưa ra giải pháp phát triển cũng như tạo động lực cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh Kinh tế số. Là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học về các vấn đề kinh tế và tài khoá của Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. 

  Hội thảo sẽ diễn ra: ngày 14 tháng 04 năm 2020.

  Địa điểm: Trường Đại học Kinh

  Thanh Dung

  • Tags: