“Vui Trung thu cùng Bé” năm 2020

Nhằm góp phần chăm lo cho thiếu nhi, học sinh có thêm không khi vui tươi, sôi nổi trong mùa Trung thu 2020, Hãng Phim Trẻ phối...