VISSAN Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
 • Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

   

  Vissan: Năm thứ 3 liên tiếp không chia cổ tức

  Tại Đại hội, Ban điều hành đã tổng kết và báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn bởi tác động của đợt bùng phát dịch Covid – 19 lần thứ 4.

  Theo đó, trong năm 2021, tổng doanh thu đạt 4.326 tỷ đồng, giảm 16,5% so với năm trước đó và mới thực hiện được khoảng 84% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 186 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế giảm 10% về mức 148 tỷ đồng; sản lượng thực phẩm tươi sống 15.368 tấn và thực phẩm chế biến 23.826 tấn.

  Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2022, Vissan dự kiến năm nay sản lượng thực phẩm tươi sống đạt 18,448 tấn, thực phẩm chế biến 28,000 tấn, lần lượt tăng trưởng 20% và 18%. Theo đó, doanh thu thuần ước đạt 4,974 tỷ đồng, tăng 16%, song lãi trước thuế dự kiến đi lùi 9% so với thực hiện năm 2021, còn 170 tỷ đồng. Sản lượng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến lần lượt là 18.448 tấn và 28.000 tấn.

  Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, công ty Vissan sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp chuẩn bị tốt nguồn nguyên liệu. Công ty sẽ tập trung triển khai mở rộng kinh doanh các sản phẩm thịt heo, thịt bò đến nhiều kênh phân phối khác nhau, đặc biệt chú trọng đến kênh bán hàng trực tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng online thông qua liên kết với các sàn thương mại điện tử, website Vissanmart.com….

  Dựa trên kế hoạch kinh doanh này, Vissan dự kiến không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông với lý do để dành nguồn tăng năng lực tài chính, thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2022. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp mà Vissan không chia cổ tức cho cổ đông.

  Tại đại hội, Vissan đã trình và được cổ đông chấp thuận việc rút dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan – Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại Long An ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư trực tiếp với điều kiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đồng ý cho kế thừa toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và được tiếp tục triển khai dự án trên khu đất.

  Lý do là UBND tỉnh Long An đã bãi bỏ quyết định thành lập đối với 3 dự án cụm công nghiệp, trong đó có cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan nhằm điều chỉnh từ đất khu công nghiệp thành đất sản xuất, kinh doanh.

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cũng nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Trung Lâm và ông Trương Vĩnh Tùng; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Tô Quốc Thái và bà Phạm Thị Thanh Tâm.

  Đồng thời, bầu cử ông Trương Hồng Phong và ông Nguyễn Quốc Trung vào thành viên Hội đồng quản trị; bầu cử Bà Trịnh Thị Vân Anh và Bà Đỗ Thị Thu Nga vào thành viên Ban Kiểm soát.

  Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm của cả nước. Hiện tại, VISSAN đang sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 130.000 điểm bán trên kênh truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hệ thống 51 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc. Với sứ mệnh cung ứng cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng, công ty không ngừng xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bền vững Feed – Farm – Food “Từ trang trại tới bàn ăn”, thực hiện sứ mệnh cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dinh dưỡng, góp phần bình ổn giá cả thị trường thực phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng.

  Thanh Dung

  • Tags: