TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát động vật từ các tỉnh nhập vào tiêu thụ
 •  

  UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về thực hiện, tăng cường chính sách, pháp luật kiểm soát dịch bệnh động vật.

  Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng rà soát, tham mưu kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo Luật Thú y; Quyết định số 414/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/CT TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả.

  Tăng cường thông tin, truyền thông sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật, đặc biệt là các bệnh truyền lây từ động vật sang người. 

  UBND TP. HCM vừa có chỉ đạo về thực hiện chính sách, pháp luật kiểm soát dịch bệnh động vật.

  UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về thực hiện chính sách, pháp luật kiểm soát dịch bệnh động vật. Ảnh: Internet.

  Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh động vật trong và ngoài nước, báo cáo UBND TP chỉ đạo kịp thời nhằm triển khai các giải pháp ngăn chặn sự xâm nhiễm vào thành phố; tăng cường kiểm dịch động vật từ các tỉnh nhập vào thành phố tiêu thụ.

  Mặt khác, thực hiện triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình về phòng, chống dịch bệnh động vật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP phố phê duyệt. Xây dựng quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, quy định khu vực không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến trên địa bàn.

  Đồng thời, giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát bệnh lây nhiễm từ động vật sang người. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan y tế trực thuộc phối hợp với cơ quan Thú y điều tra, xử lý, chia sẻ thông tin dịch bệnh động vật truyền lây từ động vật sang người.

  Sở Tài chính được giao tham mưu UBND TP bố trí dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phòng, chống dịch bệnh động vật theo phân cấp ngân sách và theo quy định hiện hành.

  Giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tăng cường thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật có thể lây nhiễm sang người từ sản phẩm động vật.

  Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sản phẩm động vật nhập từ các tỉnh vào thành phố tiêu thụ, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành đúng quy định; xác minh nguồn gốc khi phát hiện sản phẩm động vật nhiễm mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Định kỳ, thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình kiểm dịch sản phẩm động vật với cơ quan Thú y nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

  Theo Thuonghieucongluan.vn

  • Tags: