SBT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Niên độ 2019-2020
 • Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra ngày 28/10/2020, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT) đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng của NĐ 2019-2020, thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho NĐ 2020-2021 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng quy mô hoạt động kinh doanh trong năm.

  Báo cáo tại phiên họp, HĐQT SBT cho biết, NĐ 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh ngành đường thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, song ban điều hành SBT đã chứng tỏ bản lĩnh của đội ngũ trẻ đầy năng lượng, nỗ lực biến khó khăn thành lợi thế và đạt kết quả đáng tự hào. Cụ thể, sản lượng Đường tiêu thụ đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 41% so với NĐ trước, nhờ đó công ty đã vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Doanh thu thuần đạt 12.889 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế đạt 363 tỷ đồng, tăng lần lượt 19%, 21% và 40% so với cùng kỳ.

  Tiếp đà tăng trưởng, trong NĐ 2020-2021, SBT đặt mục tiêu tăng tổng doanh thu hợp nhất lên 14.358 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước tính 662 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 29% so với cùng kỳ. Đồng thời dự kiến chi trả cổ tức cho NĐ 2019-2020 từ 6%-8% mệnh giá bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt. Đại hội cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh. Dự kiến số lượng cổ phần SBT chào bán sẽ dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán.

  Trong NĐ 2020-2021, SBT cũng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển dựa trên nội lực cốt lõi của Công ty, bao gồm: (1) Ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu Organic; (2) Tiến đến cung cấp các giải pháp năng lượng từ cây Mía; (3) Hoàn thiện các chính sách và dịch vụ xuất nhập khẩu để trở thành một nhà thương mại xuất nhập khẩu quốc tế; (4) Xây dựng quy trình quản lý chuỗi cung ứng chuyên sâu phù hợp với mô hình kinh doanh mới; (5) Tái cấu trúc hệ thống phân phối tiêu dùng (B2C) theo hướng khai thác sức mạnh hợp lực; và (6) Tập trung cho hoạt động chuyển đổi SBT một cách tổng thể.

  Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chuyển đổi mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống sang canh tác theo hướng hữu cơ, cung cấp các giải pháp nông nghiệp chuyên sâu phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. Đây là tiền đề để SBT từng bước đạt vị thế Nhà cung cấp giải pháp sản phẩm Nông nghiệp có nguồn gốc và bền vững hàng đầu Đông Dương. Đồng thời góp phần kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và mang lại nguồn năng lượng – dinh dưỡng nguồn gốc tự nhiên, không biến đổi gen cho cộng đồng.

  Song song đó, SBT cũng xác định NĐ 2020-2021 là niên độ để thay đổi tư duy lặp lại, máy móc sang tư duy chuyên gia ngành nghề với phương tiện hỗ trợ từ số hoá. Công ty đã khởi động dự án Chuyển đổi số “Transform SBT” nhằm kiến tạo môi trường và công cụ cho toàn thể Cán bộ nhân viên có thể phát triển bản thân, tiếp cận nhanh nhất tri thức và tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Dự án được thực hiện đồng bộ xuyên suốt trên nền tảng khai thác những cơ hội cải tiến, tối ưu giá trị của chuỗi cung ứng Công ty, trong đó chủ động thụ hưởng những thế mạnh số của công nghệ kích hoạt đám mây - “fusion cloud” và đảm bảo tính đồng bộ cho 20 đơn vị của Công ty tại 4 nước Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia. Đây được kỳ vọng là một trong những công cụ hữu hiệu để Công ty hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông và sẵn sàng, tự tin bước ra sân chơi quốc tế.

  Trên cơ sở nhận thức các thách thức NĐ 2020-2021, SBT tự tin với định hướng chiến lược rõ ràng và đội ngũ nhân sự tinh hoa, trách nhiệm, công ty sẽ tiếp tục phát triển đột phá và hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

  Thanh Dung

   

  • Tags: