Không thả nổi giá cước taxi công nghệ
  • Xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ được gộp chung thành taxi sẽ khắc phục được các bất cập trong quản lý giá cước, điều kiện gia nhập thị trường và nâng cao nhận thức, văn hóa khi tham gia giao thông của người dân.

     

    • Tags: