Gỗ Thuận An (GTA) sắp chia cổ tức 8,5% bằng tiền mặt
 •  

  Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 vào ngày 9/6 tới đây.

  Theo đó, cổ tức được GTA trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 850 đồng. Như vậy, với 9,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GTA sẽ phải chi khoảng 8,36 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/6/2022.

  Xét về tình hình kinh doanh, GTA mới đây công bố báo cáo tài chính riêng lẻ trong quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 138 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng tăng 14,5% lên 125,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 12,6 tỷ đồng.

  Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên công bố trước đó, GTA đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 569,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 17,18 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 7% và 9,6% so với thực hiện năm 2021.

  Doanh nghiệp này cũng dự kiến trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2022 theo tỷ lệ 11% (tỷ lệ năm 2021 là 8,5%). GTA cho biết, năm 2022 dự kiến vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ. Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường và chưa thể dự báo được thời điểm kết thúc. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng tới tình hình đơn hàng và sản xuất kinh doanh của công ty.

  Về kết quả kinh doanh năm 2021, GTA báo doanh thu thuần đạt hơn 511 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và giảm 14% so với năm 2020 nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu kế hoạch doanh thu và vượt 15% mục tiêu lãi sau thuế 2021.

  Theo Bảo Duy (VietnamFinance)
  • Tags: